Saturday, February 21, 2009

Penilaian

Penilaian Modul CBA 103 - Statistik

1. Penilaian Berterusan (sepanjang semester) ----------- > 80%
a. Tugasan individu - 4 tugasan (setiap bab)-20%
b. Projek Individu - 1 tugasan (Bab 1)- 10%
c. Kuiz - 4 Kuiz (setiap Bab)-20%
d. Ujian - 2 Ujian ( Ujian 1=Bab 1&2, Ujian 2 = Bab 3&4)-30%

2. Peperiksaan Akhir (Akhir semester) -----------> 20%
a. Objektif - 20 soalan (40 Markah)
b. Subjektif - 3 soalan ( jawab 3 dari 5 soalan yang diberikan)(60 Markah)

No comments:

Post a Comment

 

Tentang Penulis Blog ini ::

Blog ini diwujudkan bagi memudahkan proses P&P antara pelajar dan pensyarah. Pensyarah telah mengajar modul ini selama 5 tahun . Semoga modul ini dapat membantu pelajar-pelajar terutama pelajar Sijil Perakaunan Perniagaan Kolej Komuniti Ledang.